สอนทำธุรกิจออนไลน์
ด้วยการตลาด

DIGITAL MARKETING

Image

สอนโดย (โค๊ช พี)

ที่ปรึกษา Marketing Onine, Web Designer ให้ธุรกิจเอกชนมากกว่า 100 ธุรกิจ

Image
สร้ายยอดขายด้วย Google Adwords

 ดึงดูดลูกค้า สร้างยอดขายด้วย Google Adwords

ดึงดูดลูกค้าด้วย Line Application
สร้างธุรกิจเงินล้านด้วย Line Application
สร้างธุรกิจให้โตเร็วด้วย Ecommerce
สร้างธุรกิจเงินล้านด้วย Line Application