A.เงื่อนไขการให้บริการทำเว็บไซต์
1.ลูกค้ารับทราบแล้วว่าเว็บไซต์นั้นจะมีอายุ1ปี โดยเริ่มนับวันที่ 1 จากวันที่ลูกค้าได้ชำระเงินเข้ามาครั้งแรก

2.ลูกค้ารับทราบแล้วว่าเว็บไซต์จะต้องมีค่าบริการต่ออายุสัญญาทุกๆ 1 ปี ซึ่งเมื่อใกล้ครบสัญญาเช่า1ปี ผู้ให้บริการจะดำเนินการจัดส่งใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ เพื่อให้ลูกค้าชำระค่าบริการ ภายในระยะเวลา15-45วัน ก่อนเว็บไซต์หมดอายุ

3.ลูกค้ารับทราบแล้วว่าเว็บไซต์ของลูกค้านั้นทำงานอยู่บน Hosting ของผู้ให้บริการแบบปีต่อปี มิใช่แบบตลอดชีพ ดังนั้นหากลูกค้าติดค้างชำระหนี้/เพิกเฉย ต่อใบแจ้งชำระหนี้ค่าบริการต่อสัญญา จะมีผลทำให้ Domain หมดอายุ และถูกลบข้อมูลเว็บไซต์ออกจากระบบทั้งหมด

4.ลูกค้าจะต้องไม่เรียกร้องขอรับบริการที่นอกเหนือจากขอบเขตราคา/เงื่อนไข/ข้อตกลง ในใบเสนอราคาที่ลูกค้าได้ชำระเงินเข้ามา  ซึ่งหากลูกค้าต้องการบริการเพิ่มเติม ลูกค้าชำต้องระค่าบริการเพิ่มเติมตามที่ผู้ให้บริการร้องขอ


B.การยุติการให้บริการ
1.กรณีถูกตรวจสอบหรือร้องเรียนว่าลูกค้านั้นนำรูปภาพ เนื้อหา ข้อความ ของบุคคลอื่นมาใส่ในเว็บไซต์ของลูกค้าโดยไม่ผ่านการยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์ตัวจริง และหากถึงขั้นที่เจ้าของลิขสิทธิตัวจริงร้องเรียนมายังผู้ให้บริการ หากตรวจสอบแล้วว่าลูกค้าผิด จะถูกตัดสิทธิการดูแลเว็บไซต์ทันที


2.กรณีลูกค้าติดค้างชำระค่าบริการต่อสัญญาเช่า Hosting , Domain รวมถึงค่าบริการดูแลเว็บไซต์ในปีถัดไป จะถือว่าลูกค้าไม่ประสงค์ให้ผู้ให้บริการดูแลเว็บไซต์ให้ลูกค้าต่อไป นั้นหมายความว่าผู้ให้บริการมีสิทธิลบข้อมูลเว็บไซต์ของลูกค้าออกทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ เว้นแต่ลูกค้านั้นแจ้งความประสงค์เข้ามาก่อนล่วงหน้าว่าต้องการขอไฟล์เว็บไซต์เพื่อไปดูแลเอง ทางผู้บริการจึงจะนำไฟล์เว็บไซต์ส่งมอบให้ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้านำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ต่อไป

3.ห้ามมิให้ลูกค้าชำระค่าบริการกับSupplier ของบริษัท หรือแอบฝากเว็บไซต์ไว้ในบริษัทโดยที่ไม่ได้ชำระค่าบริการต่อสัญญารายปี หากผู้ให้บริการพบเจอจะถูกลบเว็บไซต์ทันทีและอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย


C.ถูกขึ้นBlack List
1.ลูกค้าใช้วาจาอันไม่สุภาพ ด่าทอ เสียดสี โพสข้อความหมิ่น ทุจริต ผู้ให้บริการ จะถูกขึ้นBlack List และไม่สามารถกลับมาใช้บริการได้อีก

 

D.บริษัทที่ถูกขึ้นBlack List
1. บจก Vada Transport xx1  ติดค้างชำระหนี้ ละเมิดสัญญา มติให้ยกเลิกให้บริการตลอดชีพ ติดแบล๊คลิสบัญชีดำ
 
2. บจก Chainpackaging xx2  ทุจริตแอบชำระเงินกับSupplier  มติให้ยกเลิกให้บริการตลอดชีพ 

3.บจก.ไอโ_ด xx1 จำกัด  ทุจริตผู้ให้บริการ และเครดิตการเงินเสีย

4.บจก.ชาร์_ต ครีเ_ชั่น xx1 จำกัด ขึ้นบัญชีดำ ทุจริตผู้ให้บริการ และเครดิตการเงินเสีย

*หมายเหตุ ปัจจุบันมีเพียง 4 บริษัทนี้เท่านั้น ที่ถูกขึ้น Black List จากบริษัทฟิเน็กซ์ดิไซน์ จากลูกค้าชั้นดีของเราทั้งหมด 350 บริษัท  //นับว่าเป็นบริษัทที่ไร้ซึ่งคุณธรรม เอาเปรียบผู้คน เป็นภัยต่อสังคม 


**ปัจจุบันบริษัทฟิเน็กซ์ดิไซน์ ยังคงเติบโต และมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก และต่อเนื่องตลอด 6 ปี  ซึ่งทางผู้บริหารเอง ก็ต้องกราบขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ยังคงเหนียวแน่น เกื้อกูลกันมาตลอด และเราสัญญาว่าจะมีส่วนช่วยในการพัฒนา SME ไทย ให้ก้าวไกล และไปถึงระดับโลกได้อย่างยั่งยืน ขอบพระคุณครับ