ขั้นตอนการสั่งซื้อแพคเกจและการชำระเงิน
มีทั้งหมด 6 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
Image
ขั้นตอนที่ 1
ติดต่อเรา

ลูกค้าสามารถติดต่อหาเราได้ผ่าน 3 ช่องทางดังต่อไปนี้
    1.เบอร์โทร โทร : 065-164-2649

    2.line ID: finexworld

3.ฟอร์มขอใบเสนอราคา

    
Image
ขั้นตอนที่ 2
แจ้งรายละเอียด

ลูกค้าแจ้งรายละเอียดธุรกิจ เช่น ธุรกิจขายสินค้า หรือธุรกิจให้บริการ เป็นต้น เพื่อรอการประเมิณราคาจากเจ้าหน้าที่

(ไม่รับทำเว็บ สิ่งเสพติด การพนัน ค้ามนุษย์ )

Image
ขั้นตอนที่ 3
ตรวจสอบข้อมูลก่อนชำระเงิน

ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องของใบเสนอราคา จากนั้นจึงชำระเงินมัดจำตามจำนวนที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งไว้ในใบเสนอราคา มาที่หมายเลขบัญชีด้านล่างนี้
Image
ขั้นตอนที่ 4
แจ้งชำระเงินงวดแรก

หลังจากลูกค้าโอนเงินมัดจำงวดแรกเข้ามา ให้ลูกค้าแจ้งการชำระเงินผ่าน 3 ช่องทางดังต่อไปนี้
    1.เบอร์โทร 065-164-2649
    2.line ID: finexworld

 

Image
ขั้นตอนที่ 5
ตรวจสอบความเรียบร้อยของงาน

    เจ้าหน้าที่จะทำงานตามใบเสนอราคาที่ได้รับ เมื่องานแล้วเสร็จทางเจ้าหน้าที่จะส่งงานให้ลูกค้าตรวจสอบ ซึ่งในระหว่างนี้ลูกค้าสามารถแจ้งให้เจ้าหน้าที่แก้ไขงานได้จนกว่าจะพอใจ

 

Image
ขั้นตอนที่ 6
ชำระเงินงวดสุดท้าย

    เมื่อลูกค้าเช็คงานที่ได้แก้ไขแล้วเสร็จจนเป็นที่พอใจ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะให้ลูกค้าชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนส่งมอบงานทั้งหมดให้ลูกค้าทั้งหมด

*หมายเหตุหากลูกค้าไม่สามารถชำระเงินในงวดสุดท้ายทางเรามีความจำเป็นต้องปิดเว็บไซต์ลูกค้าชั่วคราวจนกว่าจะได้รับเงินครบตามจำนวน