บริษัท ฟิเน็กซ์ดิไซน์ จำกัด

Finex Design Co.,Ltd

บริษัท ฟิเน็กซ์ดิไซน์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2560 โดยคุณ ภีร์ธร สิริอมฤตา ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งขึ้นเพื่อออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ในรูปแบบ Responsive ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินกิจการเรามุ่งมั่นพัฒนาเว็บไซต์ตลอดจนContent ต่างๆ ให้ตอบโจทย์ธุรกิจของลูกค้า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้าน Marketing อีกทั้งเรายังมีทีมวิเคราะห์การตลาดพร้อมทีมงานกราฟฟิกมืออาชีพคอยให้คำปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าเพื่ออำนวยความสดวกสูงสุดให้กับลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการ

" เต็มใจให้บริการ ผลงานคุณภาพ มาตรฐานระดับสากล "

Image

MR. Bhethorn Siriamrita

CEO Of Finex Design Co.,Ltd

vision7.group@gmail.com

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

มุ่งมันพัฒนาDigital Marketing ของเมืองไทยให้มีคุณภาพเทียบเท่าหรือเหนือกว่าต่างประเทศ
พันธกิจ

พันธกิจ

ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีเว็บไซต์ Landing Page ที่ได้มาตรฐานตามหลักสากล ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขายแบบยั่งยืน
เป้าหมาย

เป้าหมาย

ให้ผู้ประกอบการมีช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าแบบออนไลน์แบบเต็มประสิทธิภาพโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งเอเจนซี่

ติดต่อสอบถาม

หากลูกค้ามีความประสงค์สอบถาม บริการทำเว็บไซต์ /โฆษณาGoogle / การตลาดออนไลน์ สามารถติดต่อเราได้ทุกวันจัน-อาทิตย์  โทร 065-164-2649

Image